Ποιότητα & Πιστοποιήσεις

Οι Πιστοποιήσεις μας

Τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας και γεύσης.

Η παραγωγική μας διαδικασία γίνεται με τους πιο εκσυγχρονισμένες μεθόδους και σύμφωνα με τις αρχές της νομοθεσίας καθώς επίσης και σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο το οποίο εκτελεί όλες τις απαραίτητες αναλύσεις που διασφαλίζουν σταθερή ποιότητα σε κάθε παρτίδα που παράγουμε.

Η εφαρμογή των σύγχρονων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του τροφίμου και της παραγωγικής διαδικασίας μας έχει οδήγηση στην συνεχή παρακολούθηση όλων των σταδίων των προϊόντων που χρησιμοποιούμε από την παραγωγή τους έως την τυποποίησή τους.

Για αυτό η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το σύστημα BRC και IFS. Επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και συνεχίζει να ανανεώνεται, να βελτιώνεται, και να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας, ζήτησης και αναγνωρισιμότητας.